Yargıtay’dan ödenek kesintisiyle ilgili önemli karar

Balıkesir’de Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 30 Haziran 2021’de düzenlenen iş bırakma hareketine katılan bir aile tabibine, ‘Aile Sıhhati Merkezi Sarfiyat Ödeneği’ eksik ödendi.

Genel Sıhhat İş Sendikası, bunun üzerine Balıkesir 1’inci Yönetim Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, kesinti fiyatının faiziyle birlikte aile tabibine ödenmesine hükmetti. Genel Sıhhat İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“TALEP ZIMNEN REDDEDİLMİŞTİR”

*30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı’nın 4198 sayılı kararı ile Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği yayımlanmıştır.

*Söz konusu yönetmelik içeriğinde, ‘Aile hekimliğinde misyon alan sıhhat çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, fesih süreçlerinin kolaylaştırılması, iş yükünün artmasına karşılık ödemelerin azalması, iş teminatının ortadan kalkması, aile hekimliğinin işleyiş ve özüne ziyan verilmesi’ nedenleriyle sendikamız da dahil olmak üzere, çeşitli sendika, oda, dernek ve öbür sıhhat meslek örgütleri, ortak bir karar alarak, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘1 günlük iş bırakılmasına’ karar verilmiştir.

*Balıkesir’de bir ASM’de vazife yapmakta olan sendikamız üyesi aile tabibi, 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde ‘iş bırakma eylemlerine’ iştirak gösterilmiştir. Aile doktorunun, iş bırakma hareketlerine iştirak göstermesi sonucunda ‘2021 Ağustos ayı için 08.09.2021 günü yapılan Aile Sıhhati Merkezi Sarfiyat Ödeneği’ eksik ödenmiştir. Eksik ödemenin yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep eden üyemize, idarece hiçbir halde karşılık verilmemiş, üyemizin talebi zımnen reddedilmiştir.

“YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR”

*Sendikamız Genel Sağlık-İş’e türel takviye için başvuran üyemize, derhal türel takviye verilmiş, Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nce Balıkesir 1. Yönetim Mahkemesi’nde iptal ve tam yargı davası açılarak, ‘Başvurunun, yönetim tarafından zımnen reddedilmesine dair idari sürecin iptaline, eksik ödenen Aile Sıhhati Merkezi Masraf Ödeneği’nin, hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesine karar verilmesi’ talep edilmiştir.

*Yargılama sonucunda, Balıkesir 1. Yönetim Mahkemesi tarafından; ‘Bu durumda, davacının sendikaların yetkili heyetlerince alınan karara uyarak, Aile Hekimliği Yönetmeliği’ndeki değişiklikler nedeniyle düzenlenen iş bırakma hareketine katılmasından ötürü vazifesinin başında bulunmadığı anlaşılmış olup, sendikal harekete takviye niteliğinde olan misyona gelmeme hareketinin de kabul edilebilir bir mazeretle işlendiği sonucuna varıldığından, davacının 2021 Ağustos ayı için 08.09.2021 günü yapılan Aile Sıhhati Merkezi Masraf Ödeneğinin … TL (net) eksik yatırılması nedeniyle eksik ödenen net … TL’nin, yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine ait müracaatına karşılık verilmeyerek zımnen reddedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

*Öte yandan, Anayasa’nın 125’inci Maddesi’nin son fıkrası uyarınca, hukuka karşıtlığı saptanan dava konusu süreç sonucunda, davacının mahrum kaldığı net … TL Aile Sıhhati Merkezi Masraf Ödeneğinin kesinti yapılan 08.09.2021 tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir’ gerekçesiyle davanın kabulüne, dava konusu zımni ret idari sürecinin iptaline, haksız ve hukuka karşıt ASM Masraf Ödeneği kesinti fiyatının, hak ediş tarihinden işleyecek yasal faizi ile birlikte üyemize ödenmesine karar verilmiştir.

Kararı pahalandıran Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Lideri Dr. Derya Uğur, şunları söz etti:

“DERS OLARAK GÖSTERİLMEKTEDİR”

*Sağlık işçileri, emeklerinin karşılığını alamazken, bu nedenle, iş bırakma aksiyonları yapılıp, emeklerinin karşılığını alabilmek ismine gayret verirken, hukuka terslikleri lisana getirirken, öteki yandan da haksız idari süreçlere, disiplin cezalarına maruz bırakılmakta, sıhhat işçilerinin hak edişlerinden haksız kesintiler yapılmaktadır.

*İş bırakma hareketleri nedeniyle sıhhat işçilerine verilen disiplin cezaları birer birer iptal ettirilmekte, yapılan haksız kesintiler, Genel Sağlık-İş’in teşebbüsleri ile sıhhat işçilerine iade edilmektedir.

*İdareler, her ne kadar anlamamakta ısrar etmekte ise de iş bırakma aksiyonları nedeniyle, disiplin cezası verilemeyeceği, iş bırakma hareketleri nedeniyle, sıhhat işçilerinin hak edişlerinden ‘haksız kesintiler’ yapılamayacağı, Genel Sağlık-İş tarafından, yönetime ders olarak gösterilmektedir.

*Haklı iş bırakma hareketlerimiz karşısında disiplin cezaları verilmeye ve haksız kesintiler yapılmaya devam ettiği sürece, hukuka muhalif hareket eden yönetimler, karşılarında hep Genel Sağlık-İş’i bulacaklardır. Genel Sağlık-İş, üyelerinin, yönetimin hukuka ters idari süreçleri altında ezilmesine asla müsaade vermeyecektir. (ANKA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir